Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Dit betekent onder andere dat wij moeten aangeven hoe wij met de gegevens omgaan die wij hebben verzameld, met wie wij deze informatie delen enzovoort.
Ook moeten wij iedereen die zich heeft aangemeld als belangstellende voor de Droom van Schalkwijk de mogelijkheid geven de eigen gegevens in te zien en te laten verwijderen.
Hiervoor hebben wij een privacy verklaring opgesteld en op de homepage van de website geplaatst.

Ook is het aanmeldformulier aangepast. Bij nieuwe aanmeldingen moeten de belangstellenden akkoord gaan met de privacy verklaring en toestemming geven tot het gebruik van de opgegeven gegevens voor de Droom van Schalkwijk.

De mensen die zich al aangemeld hebben ontvangen een mail waarin gevraagd wordt om ook toestemming te geven voor de opslag en het gebruik van de opgegeven informatie ten behoeve van de Droom van Schalkwijk.

 

Categoriën

Archief