Onze droom
EEN OUDERINITIATIEF VOOR JONGEREN MET EEN MATIG/ERNSTIG VERSTANDELIJKE BEPERKING

ANBI

Per 1 januari 2021 is Stichting De Droom van Schalkwijk aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Inschrijving Kamer van Koophandel 67102611

Fiscaal nummer RSIN 8568.31.190

Postadres secretariaat Wijnbouw 9

Telefoonnummer -

E-mail dedroomvanschalkwijk@gmail.com

ANBI-logo-300x239.gif

Doelstelling

De stiching heeft ten doel het creëren van een levensbestendige woon-, werk- en recreatieve ruimte voor zorgvragers binnen de regio "Lekstroom", op een landelijke locatie, één en ander gestalte gevend vanuit een expliciete basis van gelijkwaardigheid ten aanzien van alle betrokkenen, gericht op kwaliteit van zorg en leven. En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het onderzoeken en verkennen van aparte fondsen, werving van sponsors en crowdfunding ter verwezenlijking van het statutaire doel. In nauwe samenwerking met zorgverleners onder regie van professionele zorgorganisaties

Beloningsbeleid bestuursleden

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor gereden kilometers en kantoorkosten.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: S.P.C. Uijterwaal (Simon)
Secretaris: A.T. Wels (André)
Penningmeester: M.I. Gerrits (Margot)
Bestuurslid: A.W.M. Hunfeld (Bart)

Enthousiast?

Om de droom van Schalkwijk te realiseren hebben we jouw hulp nodig. Help jij ook mee?