Intentieovereenkomst Amerpoort

Het bestuur van De droom van Schalkwijk heeft met Amerpoort een intentieovereenkomst getekend voor de levering van de zorg aan De droom van Schalkwijk. Amerpoort ondersteunt diverse ouderinitiatieven in de regio. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op de specialistische kennis en kunde om een nieuwe woon- en dagbestedingsvorm op te zetten. Lees meer in het persbericht.

Ouders en Amerpoort werken samen aan de Droom van Schalkwijk

Categoriën

Archief