De Droom van Schalkwijk in het blad Zeldsamen

De Droom van Schalkwijk in het blad Zeldsamen

Margot Gerrits, de penningmeester van De Droom van Schalkwijk, heeft een artikel geschreven over De Droom van Schalkwijk dat geplaatst is in het blad Zeldsamen.
Zeldsamen is een blad van van Netwerk voor zeldzame genetische syndromen.

Het is een mooi artikel geworden over het ontstaan en de bijzonderheden van De Droom van Schalkwijk.

DDvS_Zeldsamen

Categoriën

Archief