Bewoners

De stichting ‘De droom van Schalkwijk’ wil een woonvoorziening voor permanente bewoning en dagbesteding realiseren.

We realiseren ons dat het onmogelijk is om mensen met alle soorten zorg een woonplek kunnen realiseren. De zorgbehoefte is daar te divers voor.

Wonen en/of werken in de Droom is passend als je een ernstige of matige verstandelijke beperking hebt en meerwaarde haalt uit het wonen en werken buiten. Vaak is er ook sprake van lichamelijke verzorging. Andere criteria waar de bewoner aan voldoet zijn:
– De bewoner ontvangt t.z.t. een Wajonguitkering;
– De bewoner heeft een indicatie voor zorg uit de WLZ (zgn. ZZP indicatie 4 of hoger);
– De bewoner heeft een matige of ernstig verstandelijke beperking (evt. gecombineerd met een (lichte) lichamelijke beperking);
– De bewoner heeft 24-uurs zorg nodig;
– De bewoner gaat overdag naar dagbesteding of werk;
– De bewoner is bij aanvang van wonen op de droom tussen de 18 en 30 jaar oud.

Omdat we nog in de beginfase zitten van het opzetten van de woonvoorziening zullen we samen met Reinaerde dit profiel verder uitwerken en beschrijven. Zodra hier een beter beeld van is zal dit op de website worden aangepast.